Susibūrimo „Giesmių pynė – Marijai“ dalyvės seserys vienuolės dovanų gavo prijuostes

Rokiškio rajono Skemų socialinės globos namų gyventojos Dievo Apvaizdos vienuolijos seserims iš Utenos pasiuvo ir padovanojo prijuostes. Dovana buvo įteikta gegužės 23 d. Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje vykusiame Lietuvos socialinės globos namų giedotojų susibūrime „Giesmių pynė – Marijai“. Šią šventę jau trečią kartą organizuoja Skemų socialinės globos namai. Pirmoji vyko Obelių, antroji – Kriaunų bažnyčiose. Susibūrimo idėjos autorius ir iniciatorius – Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas.

Susibūrime trečius metus iš eilės dalyvauja Skemų, Jotainių ir Strėvininkų socialinės globos namų giedotojai, antrą kartą atvyksta svečiai iš Latvijos socialinės globos namų „Latgalė“ Memelės filialo, pirmą kartą giedojo Ilguvos ir Visagino grupės.

Šventę pradėjo garbiausio amžiaus kriaunietės, kantičkinių giesmių giedotojos. Dalyvavo ir Dievo Apvaizdos vienuolijos seserys iš Utenos. Jos giedojo ir šv. Mišiose, aukojo Mišias šventės globėjas Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės parapijų bažnyčių kunigas Laimonas Nedveckas.

Dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Narutis. Skemų socialinės globos namų direktorius G. Girštautas giedotojams teikė padėkas ir keramikinius angelus.

Po šventės vienuolės kartu su Skemų gyventojais meldėsi Skemų socialinės globos namų koplyčioje.

Jau grįžusios namo vienuolės užsirišo prijuostes, nusifotografavo ir nuotrauką atsiuntė Skemams.

[gallery_box] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_1.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_2.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_3.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_4.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_5.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_6.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_7.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_9.jpg“ descr=““ title=““] [gallery_image path=“http://www.temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/skemai_190527_10.jpg“ descr=““ title=““] [/gallery_box]

Parengta pagal Skemų socialinės globos namų inf.