Sveiki atvykę į Jurgines!

Balandžio 27 d. Kupiškio rajono Salamiesčio miestelis šventė Jurgines. Į šventę bendruomenė pakvietė ir Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininką Džeraldą Baliūną ir vyresniąją specialistę, bendruomenės pareigūnę Gintarę Šližytę.

Jurginės – lietuviška pavasario žalumos šventė, minima balandžio 23 d. Senovės Lietuvoje ši šventė buvo reikšminga žemdirbiams ir arkliaganiams.

Salamiestyje Jurginių šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Klebonas Justas Jasėnas priminė šios šventės tradicijas ir tikrąją jos prasmę.

Atvykstantiesiems į pamaldas pareigūnai dalijo informacinius lankstinukus, kalbėjo apie saugų eismą kelyje.

Po šv. Mišių bendruomenės namuose vyko Jurginių pakermošius. Šventės dalyvius linksmino gausus būrys svečių: „Vijūnytės“ ragininkai, Salamiesčio Dvaro kapela, kaimynai iš Antašavos ir Ramongalių.

Pareigūnai pasveikino salamiestėnus gražios Jurginių šventės, šiame krašte tapusios jau tradicine, proga. Pareigūnė G.Šližytė salamiestėnams ir jų svečiams kalbėjo apie bendruomenės pareigūnų veiklą, būtinybę burtis į saugios kaimynystes grupes, aptarė bendradarbiavimo būdus, pasidžiaugė, kad Salamiesčio miestelio bendruomenė priklauso saugios kaimynystės grupei.

Baigę kalbas visi būriavosi bendruomenės namų kiemelyje ir ragavo čia pat keptą arkliaganių kiaušinienę.

 
Regina Bučinskienė
Panevėžio apskrities VPK Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė