Šventė – geriausiems Rokiškio rajono žemdirbiams

„Lenkiuos žmogui, su meile ir džiaugsmu beriančiam žemėn grūdą, kad daigas užgimęs šviesą sugertų ir subrandintų duoną… Laiminu sielą – šviesą ir sotį sielai ir kūnui, – kad užtektų jos mums, mūsų vaikams, mūsų vaikų vaikams… Apkabinu lauką ir dangų – prie širdies priglaudžiu, kad išgirsčiau, kaip skamba Rugio giesmė, Duonos giesmė, Paukščio giesmė, Širdies giesmė.“

Tokiu gražiu skaitiniu spalio 18 d. Rokiškio kultūros centro Didžiojoje salėje prasidėjo  žemdirbių pagerbimo šventė: renginio vedantieji Vida Žuklytė ir Valerijus Rancevas skelbė jau 20-ojo konkurso „Metų ūkis 2013“ nugalėtojus.

Žemdirbius  sveikino rajono meras Vytautas Vilys.

– Būkit laimingi šiandien, rytoj ir visą 2014-2020 finansinį laikotarpį, – susirinkusiesiems linkėjo Seimo narys Vytautas Saulis.

Rokiškio rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjos Jolantos Jasiūnienės pateiktais duomenimis, rajone yra registruota per 2000 ūkių ir 16 veikiančių žemės ūkio įmonių. Vidutinis rajono ūkio dydis 12 ha. Pastaraisiais metais net 25 proc. padidėjo gyvulių skaičius.

Scenon buvo kviečiami konkurso „Metų ūkis“ trečios vietos nugalėtojai, kiekvienos seniūnijos geriausi ūkininkai:  Jūžintų – Petras Žiukelis, Kazliškio – Liucija ir Vytautas Žaliai, Kamajų – Vilma ir Valdemaras  Zovės, Kriaunų – Valda ir Ruslanas Maskaliovai, Obelių – Marija ir Linartas Sinkevičiai, Pandėlio – Vita ir Edmundas Jasiūnai, Panemunėlio – Dainius Tijūšas, Rokiškio kaimiškosios – Irmantas Seibutis. Padėkas ir atminimo medalius jiems įteikė rajono Žemės ūkio skyriaus vedėja J.Jasiūnienė ir rajono Ūkininkų sąjungos pirmininkas Vytautas Šlikas.

Seniūnijų antros vietos nugalėtojus – Juodupės seniūnijos ūkininką Joną Butkų, Jūžintų –  Aldoną Šlikienę, Kazliškio –  Rimutę ir Algį Latvėnus, Kamajų – Aldoną ir Joną Venslovus, Kriaunų – Arvydą Rudinską, Obelių – Dainių Lūžą, Pandėlio – Stasį Pužą, Panemunėlio – Dangirą Davainienę, Rokiškio kaimiškosios – Valdą Pliuškį – sveikino ir apdovanojo rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys.

Rajono pirmos vietos nugalėtojais tapo Kazliškio seniūnijos  ūkininkų Eduardo ir Danutės Ruželių augalininkystės, Juodupės – Jurgitos ir Virginijaus Stumbrių gyvulininkystės, Kamajų – Stasės ir Virginijaus Andrikaičių augalininkystės, Obelių – Rimutės ir Bronislovo Gimbutų augalininkystės ekologinis, Kriaunų – Vytauto Zizo augalininkystės ekologinis ir Panemunėlio – Indrės ir Mariaus Lukšių augalininkystės ūkiai. Apdovanojimus jiems įteikė rajono meras V.Vilys.

Respublikiniam apdovanojimui pristatytas Kazliškio seniūnijos ūkininkų Danutės ir Eduardo Ruželių augalininkystės ūkis.

Žemės ūkio ministro patarėjas Darius Kondrotas rokiškėnams perdavė ministro Virgilijaus Juknos linkėjimus. Ministro padėkas jis įteikė ūkininkams – antrosios vietos nugalėtojams – Virginijui ir Jurgitai Stumbriams, už dėmesį rajono ūkiams – Zitai Juodelienei, už melioracijos darbus – Albinui Gudoniui, už darbą su seniūnijomis – Salomėjai Vilimienei.

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininko Andriejaus Stančiko linkėjimus perdavė vicepirmininkas Sigitas Dimaitis. Šalies biudžetui palinkėjęs didesnių, iki 117 mln. litų, tiesioginių išmokų, rūmų padėkas jis įteikė Elenai ir Vidui Kubikams, Andriui Gražiui, Vytautui Zizui, Gediminui Pagiriui ir Gintarui Stirui.

Stoti į Lietuvos ūkininkų sąjungą rokiškėnus ragino šios sąjungos pirmininkas Jonas  Talmantas.

Svečiams buvo įteikta po kepalą jūžintiškių Jūratės ir Viliaus Puslių duonos. Ji,  pačių sėta ir auginta, kirsta kulta, malta, raugta, kildinta, minkyta ir kepta,  tampa šventu rokiškėnų simboliu.

Rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas V.Šlikas, gaidžiais išvadinęs žemdirbius, statistikai pateikiančius tikslius derliaus duomenis, perskaitė kreipimąsi prezidentei Daliai Grybauskaitei, Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei, Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkui Sauliui Bucevičiui, Žemės ūkio ministrui Virgilijui Juknai ir Žemės ūkio rūmų pirmininkui Andriejui Stančikui.

Kreipimesi teigiama: „Rokiškio rajono žemdirbiai, nederlingų žemių produkcijos gamintojai, kreipiasi į Jus dėl 2014-2020 metų tiesioginių išmokų sumažinimo ir jų perkėlimo kaimo plėtrai. Lietuvos žemdirbiai – vieninteliai, kurių tiesioginės išmokos pačios mažiausios Europoje, ir jas būtina sulyginti bent 90 proc. Mūsų rajono  žemdirbiai du kartus dalyvavo Briuselyje tuo klausimu, bet buvo neišgirsti.

Žemdirbys,  gaunantis 3 t grūdų iš hektaro, nepadengia darbo, trąšų, kuro, chemikalų, žemės mokesčio išlaidų ir vos palaiko savo egzistavimą. Kainos už produkciją, kurias gauna žemdirbys, yra neadekvačios toms, kurias gauna supirkėjai ir pardavėjai, eksportuodami žemdirbio produkciją. Tiesioginių išmokų sumažinimas ir perkėlimas vadinamai kaimo plėtrai, keliams, aplinkai tvarkyti yra kaimo sunaikinimas. Reikėtų imti pavyzdžius iš Olandijos, Skandinavijos valstybių, o paskutinis atvejis – iš Lenkijos, kur žemdirbiai tiesiogines išmokas patys investuoja į kaimą be jokių įsipareigojimų.“

Jei nebus atkreiptas dėmesys į rokiškėnų žemdirbių prašymą, jie žada keliauti į Vilnių ir pėsčiomis, ir varyti techniką.

Nugalėtojus sveikino rajono Vietos veiklos grupės projekto pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė Vilimienė, Anykščių ūkininkų sąjungos vadovas Romualdas Kubaitis, seniūnijų atstovai, kolegos, bičiuliai; visiems savo dainas skyrė klausytojų širdis pavergusi vokalinė grupė „El Fuego“.

Rokiškio kultūros centre ši šventė vyksta jau aštuntą kartą. Jos režisierė Vida Burakovienė.

„TEmos“ inform.

Ritos Briedienės nuotr.