„Ta pati Ranka mums tiesia gyvybės ir mirties taurę“

Tą pačią dieną, balandžio 19-ąją, sulaukiau skambučio: mirė Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius.

Visi žinojome, kad jis sunkiai sirgo, visi žinojome, kad dirbo beveik iki paskutinės dienos: sutikimas jį vaduoti pasirašytas vos prieš savaitę iki direktoriaus mirties.

Tačiau visada taip būna: net sunkios ir ilgos ligos patale gulinčio žmogaus mirtis būna netikėta. Netikėta ir R.Lukoševičiaus mirtis: daug kartų kažkam tekdavo laikinai eiti jo pareigas, o jis pakildavo ir vėl eidavo  į darbą.

Apie nelaimę ir netektį reikėjo, žinoma, pranešti tą pačią dieną. Savivaldybė tylėjo – jokios žinios, jokio nekrologo. Nėra jo ir po švenčių, balandžio 22-ąją. Paskambinau savivaldybės darbuotojui, pasiteirauti kai kurių žinių. Pasakė: rašo, bet sunkiai sekasi. Ir dar pridūrė:

– Pasiskaityk savo rašinį apie balandžio 15-osios mero spaudos konferenciją.

Tokia jau ta žurnalisto duona: iš pradžių ji būna sprangoka, o paskui pripranti…

Ko gero pirmoji apie R.Lukoševičiaus mirtį pranešė Wikipedija. Čia skelbiama: Rapolas Lukoševičius (gimė 1949 m. gegužės 5 d. Kaune – mirė 2014 m. balandžio 19 d. Kupiškyje) – pedagogas, Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas.

Čia pat skelbiama jo biografija:

1967-1971 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute.

1971-1985 m. Kupiškio vaikų muzikos mokyklos mokytojas, 1986-1987 m. direktorius, 1987-1922 m. Kupiškio kultūros skyriaus vedėjas, 1994-1995 m. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, 1996 m. Kupiškio P.Matulionio, Skapiškio vidurinių mokyklų ir Kupiškio vaikų muzikos mokyklos mokytojas, nuo 1997 m. – Kupiškio Kultūros centro direktorius.

Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, Kupiškio rajono skyriaus tarybos pirmininkas. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Kupiškio rajono skyriaus narys, LSDP tarybos narys, Kupiškio skyriaus pirmininkas.

1992-1995 m. Kupiškio rajono tarybos deputatas, 1995-1997 m., 1997-2000 m., 2000-2003 m. (LDDP sąraše) bei 2003-2004 m. Kupiškio savivaldybės tarybos narys, 1995-1997 m. – dar ir valdybos narys.

1978 m. konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatas, 2001 m. III vietos prizininkas. 1980 m. Lietuvos meno saviveiklos žymūnas.

„Pavasaris. Pats bundančios gamtos grožis. Sielą džiugina paukščių čiulbesys ir ore tvyrantis  žydinčių medžių aromatas. Prisikėlimo džiaugsmo sklidinos mūsų širdys ir, atrodo, niekas nesutrikdys šios žmogaus ir pasaulio harmonijos… Deja, bet sielvartas ir kančia-neatsiejama mūsų egzistencijos dalis. Ta pati Ranka mums tiesia gyvybės ir mirties taurę, lygiai kaip ir Amžinojo Gyvenimo pažadą…

Oriai ir kantriai savąją lemtį išgyveno Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius. Sunki liga tiesiog akyse siurbė jo gyvybės syvus, mes matėme, kaip jis geso ir niekuo negalėjome padėti… Silpo kūnas, bet stiprėjo dvasia. Anksčiau impulsyvus ir emocionalus –pamažu darėsi vis ramesnis, supratingesnis, atlaidesnis… Išmintingesnis. Kartais iki ašarų sujaudindavo Jo kalbos, kuriose švietėsi jau kita minčių giluma, kita logika, tarsi Jis jau atsakė sau į visus klausimus ir dabar tiesiog gyveno…

Sunku būtuoju laiku kalbėti apie žmogų, kurio visas gyvenimas buvo sklidinas energijos, kūrybos, darbų spartos. Paguodžia žinojimas, kad Jo atminimas bus gyvas artimųjų širdyse. Kolegą, bendradarbį, kolektyvo vadovą  prisimins visi, kuriuos suvedė bendri darbai, idėjos ir svajonės.

Ne sava valia ateiname į šį pasaulį, ne sava valia ir paskutinį kartą atsidustame…

Nuoširdžiai užjaučiame velionio Rapolo Lukoševičiaus šeimą, artimuosius“, – Kultūros centro  tinklalapyje rašo Kupiškio rajono kultūros darbuotojai.

Atsisveikinti su velioniu atvyko ir kitų rajonų kultūros atstovai.

Pašarvotas R.Lukoševičius Kultūros centro Vitražų salėje. Karstas išnešamas trečiadienį, balandžio 23 d., 12.20 val. Šventos mišios Antašavos bažnyčioje 13.00 val.; laidojamas Antašavos kapinėse.

 

Rita Briedienė

www.temainfo.lt  archyvo nuotr.