Kaip anykštėnai paminės Mokytojo dieną, temainfo.lt teiravosi Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Jurgitos Banienės.


Traukiniais nevažiuos

Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai jau trečią kartą „Lietuvos geležinkeliai“ kviečia interaktyviai kelionei „Traukiniu – į pamoką”. Anykščių rajono bendruomenė turi Aukštaitijos siaurojo geležinkelio atkarpą nuo Raguvėlės iki Rubikių, didžiuojasi pramoginiu traukinuku, kurį spalio 1 d. „Turizmo gilių” renginyje Anykščių vadovų klubas pagerbė „Už vaizdingiausią maršrutą“, apie 4 km besidriekiantį nuo Istorijų dvarelio iki Lajų tako. Betgi ne, Tarptautinės mokytojų dienos proga anykštėnai traukiniais nevažiuos.


Spalio 5-ąją – šventė Kultūros centre

– Ateinantį pirmadienį 14 val. Anykščių kultūros centre organizuojama kūrybinė pamoka „Tau, mokytojau“. Šventėje bus teikiama Anykščių rajono savivaldybės geriausio Metų mokytojo vardo premija. Šventę režisuoja – Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriaus renginių organizatorė Jolanta Pupkienė. Meninėje jos programoje dalyvaus ir mokiniai, – pasakojo Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė.


Meras pasirašė potvarkį

Jau ketvirtą kartą Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyrius renka, o rajono vadovas apdovanoja Metų mokytoją. Jį siūlo visa švietimo bendruomenė. Metų mokytojui teikiama 4 MMA premija.
Apdovanojimui, o ir svarbiam titului renkami trys Anykščių pedagogai. Šiandien, spalio 2 d., rajono meras Sigutis Obelevičius jau pasirašė potvarkį Metų mokytojo premijai teikti. Kam ji atiteks, kol kas slepiama. Vadovai neintriguoja visuomenės ir tomis trimis pavardėmis asmenų, pretenduojančių Metų mokytojo nominacijai.
– Viską sužinosime renginyje, – sakė vedėja J. Banienė.
2017-ųjų Metų mokytoja tapo Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dangira Nefienė; 2018-ųjų – Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos biologijos mokytoja Rasytė Gaidienė, 2019-ųjų – Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Jolita Karosienė.


Kviečiami viso rajono mokytojai

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyrius vadovauja šešioms bendrojo lavinimo mokykloms, jų skyriams ir vienai neformaliojo ugdymo įstaigai – Anykščių meno mokyklai, pernai suformuotai iš Muzikos bei Kūrybos ir dailės mokyklų.
Kiek šiuo metu rajono bendrojo lavinimo mokyklų reorganizuota į skyrius, suskaičiuoti ne taip ir lengva.
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija neturi nė vieno skyriaus. Antano Baranausko pagrindinė mokykla jų turi du – Anykščių specialiojo ugdymo skyrių-daugiafunkcį centrą ir Kurklių Stepono Kairio skyrių. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – Debeikių ir Svėdasų ikimokyklinio ugdymo skyrius. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijai priklauso Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcis centras. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras vadovauja ir Traupio skyriui. Gi pati Kavarsko švietimo įstaiga yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos skyrius…Spalio 5 d. į šventę kviečiami visų ugdymo įstaigų ir jų skyrių pedagogai. Anykščių rajone dirba apie 260 mokytojų, iš viso – per 430 pedagogų.


temainfo.lt