Kiekvienais  metais rajonų merai , seniūnai, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai  rajono tarybai teikia  savo veiklos metinę  ataskaitą. Savivaldybėse, kurioms vadovauja kūrybingi merai – inovacijų sumanytojai ir, svarbiausia,  puikūs sumanymų  įgyvendinimo organizatoriai, – ten ir merams,  ir kitiems vadovams nesudėtinga  ir malonu šias ataskaitas rajono Tarybos nariams teikti.

Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis savo veiklos už 2012-uosius ataskaitą rajono Tarybai pateikė šių metų gegužės 30 d. Joje labai išsamiai meras surašė ir savo pranešime  pakartojo tai, ką per pernai svarstė rajono Taryba, jos komitetai, komisijos; buvo išvardinti vykdomi projektai ,Vyriausybės atstovo reikalavimai,  įvairūs renginiai, mero potvarkiai, komandiruotės, apdovanojimai … Tai darbai,  kuriuos padėjo atlikti arba  juos inicijavo, koordinavo bei priėmė sprendimus ir meras.

Tačiau labai jau keistai ataskaitoje nuskambėjo teiginys ,,Rajono savivaldybė yra atvira  gyventojams“. Tiesa, čia visuomet galima užeiti, išsisakyti , klausti… Deja viešumo Savivaldybės veikloje labai  pasigendama. Viešumas  jau seniai tapo neįveikiama problema savivaldybės administracijos veikloje organizuojant ir įgyvendinant projektus  už  Europos Sąjungos, o dalinai  – rajono lėšas, jo stinga sprendžiant turto apskaitą, rajono biudžeto lėšų panaudojimą, vykdant darbuotojų priėmimo,  paslaugų teikimo bei darbų  atlikimo  konkursus, savivaldybei pavaldžių įstaigų veikloje ir kitur. Labai gaila, kad meras savo ataskaitoje visiškai nekalbėjo apie rajono valdžios veiklos viešumą ir skaidrumą, neatsakė ir į išsakytą kritiką dėl veiklos viešumo problemų.

Viešumas yra viena iš veiksmingiausių veiklos kontrolės formų, tačiau  tam būtina sąlyga – rajono mero teigiamas nusiteikimas ir konkrečios pastangos. ,,Pamiršo“  meras atsakyti ir į rajono kontrolierių jau kelis metus raštu ir žodžiu teikiamus prašymus.

Sudėtinga ir rajono švietimo, medicinos, kultūros situacija. Šias gyvybiškai svarbias  rajono gyventojams veiklos sritis J.Jarutis ignoravo ir nutylėjo. Ponas meras  nesivargino paaiškinti  Tarybai ir rajono gyventojams , kodėl  vis kyla šildymo, vandens, dujų, šiukšlių išvežimo ir kitų paslaugų kainos. O  kaip gi kitaip, jei ne nutylint ir apeinant rajono gyventojams aktualius klausimus, opias problemas,  išvengiama nepatogių klausimų, aštresnių pasisakymų  bei kritikos. O kelti kainas, kai tokius norus labai entuziastingai palaiko meras  J.Jarutis ir valdančioji dauguma, visai nesudėtinga .

Gegužės 30 d. tarybos posėdyje meras pasisakė už vandens kainos didinimą, nepritarė taupiai naudojantiesiems vandenį  ir balsavo už  sprendimą – pritarti mokesčių už vandenį  didinimui. Nepritariančius tokiam sprendimui  meras  apkaltino politikavimu.  Yra sakoma: užsisėdėję valdininkai puikiai moka nutylėti trūkumus, klaidas, aplaidumą, primesti kaltę kitiems…

Dar migločiau – net pasididžiuodamas – savo  ataskaitoje  meras teigia: ,,Aš gerbiu tradicijas ir eilę metų dirbu pagal tam tikrus prioritetus‘‘.  Va, kad nori ir suprask, išsišifruok, kokias gi tradicijas meras  taip gerbia ir apie kokius prioritetus  ataskaitoje rašo. Manau, kad tai yra  dar vienas, miglos pūtimas. Rajonas taip stipriai nustekentas, todėl sunku patikėti, kad  jo vadovai darbe ir kitur  vadovaujasi  geromis, doromis tradicijomis  ir aukšta morale, o ,,kišeniniai prioritetai“ jau seniai  visuomenėje tapo pašaipos objektu.

Meras savo ataskaitoje visai nieko neparašė ir nekalbėjo apie bedarbystę ir jos esminį sumažinimą, smulkaus verslo vystymą, rajono  nuosmukio bei atsilikimo sustabdymą, nesiteikė pasakyti, kodėl  šios ir kitos problemos  nesprendžiamos.

Mero J.Jaručio ataskaitoje nebuvo nieko  šviesesnio, gražesnio, jokios aiškesnės ateities, nieko paguodžiančio, jokios vilties. Pasirodo, mūsų rajone yra žmonių, kurių didžiausias nuopelnas ir sunkiausias darbas – nieko gero nedaryti, o tik  rūpintis savimi ir savo draugais.

Mokslininkai, filosofai, politologai jau seniai  vieningai tvirtina, kad ,,niekas taip negadina, neužkrečia savivaldos valdininkų, kaip jų klaidos, aplaidumas, nesąžiningumas ar nekompetencija, palaikomi bei pridengiami partiečių ir valdančiosios daugumos“. Tai labai teisingas pastebėjimas. Todėl ir turime tokius liūdnus  rajono ir mero veiklos rezultatus.

Tokią mero J.Jaručio veiklą  ir ataskaitą už 2012 m., manau esant  „Tradicinio aplaidumo  ataskaita”, kuriai, deja,  nepritarė tik tikroji  opozicija.


Bronislavas Rimkus
Kupiškio rajono tarybos narys