Trumpai: kunigas teol. lic. Andrius Šukys iš Kamajų keliamas į Leliūnų parapiją

Teol. lic. Andrius Šukys
temianfo.lt archyvo nuotr.


Kaip informuoja Panevėžio vyskupijos kurija, parapijose įvyko keletas pasikeitimų.

Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebonas ir Salų Šv. Kryžiaus bei Duokiškio Šv. Onos parapijų administratorius teol. lic. Andrius Šukys keliamas į Utenos dekanato Leliūnų parapiją. Jis eis Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebono, Pakalnių Švč. Trejybės ir Anykščių krašto Burbiškio Švč. Jėzaus širdies parapijų administratoriaus pareigas.

Į Kamajus iš Salako Švč. Mergelės Marijos sopulingosios parapijos atkeltas klebonas Egidijus Vijeikis eis Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebono ir Salų Šv. kryžiaus bei Duokiškio Šv. Onos parapijų administratoriaus pareigas.


temainfo.lt