Trumpai: Kupiškio rajono savivaldybės taryba posėdžiaus nuotoliniu būdu

Rugsėjo mėnesį vykusio posedžio stop kadras


Kupiškio rajono mero potvarkiu rytoj, spalio 29 d. 9 val., šaukiamas nuotolinis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Realiuoju laiku jis vyks elektroninių ryšių priemonėmis.

Taryba planuoja apsvarstyti ir patvirtinti 27 sprendimų projektus. Bus svarstomi klausimai „Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo”, „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus atlygintinai teikiamų paslaugų sąrašo ir jų kainų patvirtinimo”, „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”, „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo” ir kiti.


tamainfo.lt