Trumpai: Palėvenės choras – Bistrampolio festivalyje „Išgyvenę istoriją”

Kartu su choristais – palaikymo komanda: tai Kupiškio, Noriūnų, Salamiesčio, Subačiaus, Kupiškio žmonės.   


Šiandien, birželio 14 d., Kupiškio parapijos Palėvenės Šv. Domininko bažnyčios choras, vadovaujamas Gintautės Bakanavičienės, išvyko dalyvauti Bistrampolio festivalyje „Išgyvenę istoriją”. Renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti.


temainfo.lt inf. ir nuotr.