Trumpai: Panevėžio vyskupijos kurijos naujas kancleris kun. Egidijus Tubelis – skapiškėnas

Lapkričio 23 d. Panevėžio vyskupijos vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sprendimu, Panevėžio vyskupijos kurijos kancleriu paskirtas 39 metų kunigas Egidijus Tubelis. Apie tai praneša paneveziovyskupija.lt.

Kunigas E. Tubelis neseniai baigė dviejų metų studijas Romos Popiežiškajame Jono Pauliaus II institute prie Laterano universiteto bei gavo teologijos licencijatą. O pirma kunigo E. Tubelio mokslo įstaiga – Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla.

Kurijos kancleris yra atsakingas už vyskupijos dokumentų ir korespondencijos tvarkymą.


temainfo.lt
paneveziovyskupija.lt. nuotr.