Ugniagesiai įspėja: fejerverkai gali suteikti ne tik džiaugsmo

temainfo.lt archyvo nuotr.

 

Dėl įlėkusios petardos

Ugniagesiai gelbėtojai įspėja: didžioji dalis fejerverkus leidžiančių žmonių, rūpindamiesi šventiniais atributais, per mažai dėmesio skiria jų saugumui. Prašome atkreipti dėmesį į pagrindinius pirotechnikos keliamus pavojus, kurių metu nukenčia žmonių nekilnojamasis turtas, jų transporto priemonės, augintiniai ir net patys žmonės. Dėl įlėkusios petardos dažniausiai užsidega daugiabučių namų balkonuose esantys daiktai. Pasitaiko atvejų, kai iššautos petardos išdaužia buto langą ir uždega baldus, užuolaidas. Nuo fejerverkų neretai supleška ūkiniai pastatai, fiksuojami automobilių gaisrai. Vis dėlto dažniausios pirotechnikos sukeltos nelaimės yra ne gaisrai, o žmonių sužalojimai.


Didžiausia klaida

Visi sužalojimai padaromi dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo, o didžiausia klaida – netinkamai pasirinkta pirotechnikos naudojimo vieta: nesilaikoma saugaus atstumo iki žmonių, pastatų ar kitų objektų, pavyzdžiui, medžių, elektros laidų. Atsitrenkęs į medžio šakas ar į elektros laidus fejerverkas gali pakeisti trajektoriją ir pridaryti skaudžių pasekmių. Dar pavojingiau pirotechnikos priemones leisti žmonių minioje. Neblaiviems ir apsvaigusiems asmenimis fejerverkus leisti griežtai draudžiama. Pirotechnikos priemones naudoti draudžiama arčiau kaip 30 metrų atstumu šalia mokyklų, vaikų darželių, gydymo ir reabilitacijos įstaigų. Į mokyklų patalpas neštis šias priemones taip pat yra uždrausta. Fejerverkų negalima leisti nuo 22 val. iki 8 val., išskyrus švenčių dienas ir masinius pramogų renginius, kuriems yra išduotas specialus leidimas.


Keturios kategorijos

Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi į keturias kategorijas:
– keliantieji labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose, juos gali įsigyti asmenys nuo 14 m.;
– keliantieji mažą pavojų, mažai triukšmo ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke, juos gali įsigyti asmenys nuo 16 m.;
– keliantieji vidutinį pavojų ir yra skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami, juos gali įsigyti asmenys nuo 18 m;
– keliantieji didelį pavojų ir yra skirti naudoti kvalifikuotiems pirotechnikams, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami.


Specialistai pataria

Pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar Savivaldybės uždraustose vietose. Prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją. Iš pakuotės išimkite tik dalį petardų. Paketą tuojau pat uždarykite. Pirotechnikos gaminiai naudojami tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose. Sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Naudojant fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones. Sprogmens ilgai nelaikykite rankoje. Uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite. Baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus. Sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, nukreipkite juos į viršų. Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės. Pirotechnikos gaminiams nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jo uždegti ir prieikite prie jo ne anksčiau kaip po 15 min. Neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams.


Kupiškio PGT pareigūnai