Pradžia » Aktualu » Vieniems lietuviams bilietą į Harbiną dovanojo likimas, o Rokiškio rajono merui – Savivaldybė

Vieniems lietuviams bilietą į Harbiną dovanojo likimas, o Rokiškio rajono merui – Savivaldybė

Publikavimo data: 2020-01-14

 

Rokiškio rajono savivaldybės atstovai vėl lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos Harbino mieste. Nuo 2016 m., kai rajono Taryba pritarė sprendimo projektui pasirašyti sutartį su Harbino savivaldybe, tai jau antras vietos savivaldybininkų vizitas į šią tolimą ir paslaptingą šalį.
Per ketverius Rokiškio rajono ir Harbino savivaldybių bendravimo metus pavyko pasiekti dviejų dalykų: paneigtas Rokiškio rajono savivaldybės mitas, neva, šio atšiauraus Kinijos regiono žmonės mėgsta sūrį (nemėgsta); Rokiškio rajono savivaldybininkai,
 pradėję bendrauti su kinais, tapo tolimi ir nebepasiekiami (paslaptingesni už kinus).


Anot I. Matelienės, Č. Iškauskas rašo tendencingai

Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko darbotvarkėje pranešta: „Sausio 2–9 d. Tarnybinė komandiruotė į Harbino miestą (Kinijos Liaudies Respublika).“
Ir jokios kitokios oficialios informacijos. Išskyrus Rokiškio rajono tarybos narės Dianos Meškauskienės nuomonė jos pačios feisbuko paskyroje. „Man tai labai didelio pasitikėjimo nekelia suaktyvėjusi bendrystė su Kinija, net jau ir savivaldybių lygmenyje. Kažkaip džiūgauti ir vykti į komandiruotes, lyg ir nekaltas, reikėtų itin atsargiai,“ – rašo ji ir dalinasi Česlovo Iškausko straipsniu „Kuo gresia mūsų meilė imigrantams?“
„Tai šliaužiantis pavojus, kurį stebėti ir kuriam priešintis turi visa visuomenė“, – Č. Iškauską cituoja D. Meškauskienė.
Anot visa tai komentavusios Irenos Matelienės, Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės kultūrai, straipsnis parašytas tendencingai, iš kelių atvejų generalizuojamas stereotipas. „Juk mums patiems tai nepatinka, kai iš kelių lietuvių poelgių apie visus užsienyje gyvenančius tautiečius blogai galvoja?“, – kinus užstoja I. Matelienė.
Nežinai, kam dar generalizuojant pavyks į Kiniją nuvažiuoti valdiškais pinigais…


Vicemeras irgi nebuvo labai konkretus

– Kada sužinojote, kad rajono meras R. Godeliauskas ir jo patarėja vyksta į Harbiną? – teiravomės D. Meškauskienės.
Tarybos narė sakė nieko apie tai nežinojusi iki pat mero iškeliavimo į Kiniją.
Net vicemeras, rajono Tarybos narys Tadas Barauskas, likęs vadovauti rajonui, nebuvo labai konkretus.
– Kas išleido merą į tokią ilgalaikę komandiruotę, apie kurią net rajono Savivaldybės tarybos nariai nieko nežino, – teiravomės vicemero.
– Aš išleidau. Įsakymą pasirašiau, – sakė jis.
– O mero patarėją Justiną Daščioraitę kas išleido?
– Turbūt meras įsakymą pasirašė, – abejojo vicemeras ir patarė: – Paskambinkit I. Matelienei. Ji tikrai viską žinos, ji visiems vizas užsakė.


Kas ką vežė į oro uostą?

I. Matelienei nepavyko prisiskambinti. Anot jos kolegės, irgi vyriausiosios specialistės kultūrai Janinos Komkienės, be mero ir jo patarėjos, į Harbingą išvyko Algirdas Kazinavičius. Bet gi visos delegacijos niekas Savivaldybėje negalėjo išvardinti.
– Jums viską gali pasakyti I. Matelienė, – sakė J. Komkienė.
– Gal vedėjas galėtų kai ką pasakyti?
– Vargu. Tik Irena, – tvirtino vyriausioji specialistė kultūrai ir patarė parašyti I. Matelienei SMS – žinutę, sakė: – Ji tikrai atsakys.
I. Matelienė atsiliepė žinute. „Išvyką koordinuoja mero patarėja Justina Daščioraitė,“ – parašė ji. Neužsiminė, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko įsakymu, būtent ji visiems užsakė vizas. Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Violeta Bieliūnienė-Vanagienė organizavo skrydžio bilietus, dovanas partneriams kinams, transportą į oro uostą. Beje, grįžusio iš Kinijos mero R. Godeliausko teiravomės, ar Savivaldybė į oro uostą vežė verslininkus, ar verslininkai savivaldybininkus? Neatsakė.


Kur dingo 2–3 darbo dienos?

Informacijos ratas būtų užsidaręs, betgi visai atsitiktinai į rankas pakliuvo mero R. Godeliausko 2019 m lapkričio 4 d. potvarkis „Dėl delegacijos vykti į Harbino tarptautinį renginį Kinijoje“. Kokį tarptautinį, renginys pavadinimu nesukonkretintas ir grįžus. Tik pranešama, kad J. Daščioraitė pristatė (…) Rokiškį, kaip Rokiškį kaip žalumos, vandens, vėjo ir šviesos oazę. Patarėja neatsiliepė į telefono skambučius, tad ir nebepaklausėme jos, ar prieš išvykdama į Kiniją derino su kuo nors, turinčiu patirties, pranešimo tekstą, ar kalbėjo „iš lubų“.
Savo potvarkiu meras patvirtino delegacijos sudėtį, pirmu numeriu įrašęs pats save, antru – savo patarėją J. Daščioraitę.
„Delegacijoje savo lėšomis kviečiu dalyvauti verslo atstovus Sigitą Gailiūną, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentą; Kristiną Gatavinaitę, UAB „Lietkabelis” importo-eksporto vadybininkę; Algirdą Kazinavičių, UAB „Rokvesta direktorių”; Ramūną Petronavičių, UAB „Toras LT” direktorių; Genę Zaveckienę, AB „Lelija” direktorę.“
Apie kelionę turėjo žinoti visas rajonas. Po to, kai R. Godeliauskas pasirašė potvarkį, dar buvo du rajono Tarybos posėdžiai – ir niekam nė žodeliu apie Harbiną. Keli savivaldybininkai, be R. Godeliausko ir jo patarėjos J. Daščioraitės, saugojo paslaptį? Tegu potvarkis ir buvo paskelbtas, sakysim, Dokumentų valdymo sistemoje, bet ją pasiekti reikia prieigos. Juk ne šiaip sau atsitiko, kad net valdančiosios daugumos atstovė D. Meškauskienė nežinojo apie planuojamą kelionę į tarptautinį Kinijos renginį. Nežinojo nei kiti rajono Tarybos nariai, nei stambūs, vidutiniai ar smulkūs rajono verslininkai. Išvažiavo į Harbiną A. Kazinavičius, UAB „Rokvesta“ vadovas, beje, buvęs R. Godeliausko darbdavys, o R. Godeliauskas yra „Rokvestos“ akcininkas, ir panevėžiečiai. Meras, paprašytas tai pakomentuoti, tyli.
Beje, potvarkyje dėl kelionės R. Godeliauskas mini šių metų sausio 2–8 dienų trukmę, o komandiruotė – pagal jo darbotvarkę – truko sausio 2–9 dienomis. I. Matelienė patarė skambinti J. Daščioraitei sausio 10 d. Savivaldybės feisbuke teigiama, kad komandiruotė truko 3–8 dienomis. Dviejų biudžetininkų 2–3 darbo dienos nebeaišku, kur praleistos…


Savivaldybė tampa super uždara akcine bendrove

Potvarkį sau R. Godeliauskas pasirašė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 4 dalimi ir 2 dalies 6 punktu. Įstatymo nurodytas dalis ir punktus, tikėtina, nagrinės etikos sargai kaip neatitinkančius esmės, tačiau nereikia nė Įstatymo: kiekvienam rinkėjui žinoma, kad joks dokumentas nesuteikia merui galių rašyti potvarkius pačiam sau, nebent eitum gesinti padangų, kaip Alytaus meras, o ne į Kiniją keliautum valdiškais pinigais.
– Mūsų Savivaldybė viską daro savaip ir saviems, – temainfo.lt sakė Rokiškio smulkaus ir vidutinio verslo klubo Prezidentas Igoris Skripka ir teigė nieko nežinojęs apie planuojamą kelionę į Kiniją.
– Negavo tokio siūlymo ir Rokiškio verslo klubo nariai, – teigė klubo Prezidentas, Rokiškio rajono tarybos narys Irmantas Tarvydis.
Potvarkis per vieną mėnesį galėjo būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui. Niekas neskundė, nes niekas apie jį nežinojo. Na, o po kelionės į Harbiną, kaip sakoma, – nors ir tvanas: mes jau pabuvoję Kinijoj.
– Kai kuriems asmenims Savivaldybė tampa super uždara akcine bendrove, – temainfo.lt sakė rajono Tarybos narys Stasys Meliūnas.


Informacija apie planuojamą kelionę – sliekais į žemę

Dabar jau skelbiama viešai: „Kvietėm  „Rokiškio sūrį“…“
O ką sūris? Jis jau padarė Mauro darbą. 2016 m. rajono Tarybai pateikus sprendimo projektą pasirašyti sutartį su Harbinu, buvo skelbiama: „Būsimieji partneriai domisi Rokiškyje gaminamais sūriais.“ Ko daugiau ir bereikia norint įtikinti?
Rajono savivaldybė pati inicijavo partnerių paieškas Kinijoje; rajonui tuomet vadovavo Antanas Vagonis, ir niekas labai nežinojo, ką ten tie kinai valgo ir ko nevalgo. Jau po pirmos egzotiškos kelionės viešai buvo atgailauta: „Harbinas sūrių nemėgsta…“
Dabar – kita rajono valdžia ir kiti prioritetai. Imta propaguoti Harbino apylinkių žemės ūkio selekciją. „Roksvesta“ augina sliekus, gamina humusą. Galgi tinka ir tas, ir tas, tačiau pati informacija apie planuojamą kelionę – kaip sliekais į žemę.


Kiek tokios kelionės kainuoja?

Apie valdiškus pinigus, tarytum jie būtų rajono valdžios privačioje kišenėje, juolab niekas nenorėjo kalbėti. Betgi yra Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl išvykos į Harbino miestą Kinijoje organizavimo“. Pirmam sąrašo asmeniui bilietas į Kiniją iš Vilniaus oro uosto su persėdimais Amsterdsame ir Pekine kainavo 1 000 Eur biudžeto lėšų. Tiek pat Savivaldybei kainavo ir J. Daščioraitė. Dar – reprezentacinės dovanos (100 Eur), vizos (po 60 Eur), draudimas… Net nenumatytoms išlaidoms numatyta 130 Eur. Iš viso kelionė kainavo 2 400 Eur.
– Tai – kapeikos, palyginti su tuo, kiek rokiškėnams kainavo pernai rudenį priimti kinų 10 žmonių delegaciją. Kiek kainavo jų viešbučiai, maitinimas, kelionės po Lietuvą? Daug. Labai daug. Juk kiekvienam aišku: kaip tu kinus priimsi, tiek ir jie tau masažų akupunktūrinių padarys, – kalbėjo savivaldybininkas, nenorėjęs skelbti pavardės.
A. Burnicko, administracijos direktoriaus, prašėme tai pakomentuoti. Nepakomentavo. Tad su tokia informacija ir pasiliekame.
„Pasak S. Gailiūno (Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prezidentas, aut. past.), tokios verslo misijos, kuriose dalyvauja politikai ir verslo atstovai, tik parodo, kad kartu galima dirbti bendram labui“ – rašo ir nepasirašo Rokiškio savivaldybininkas, visomis išgalėmis bandantis įrodyti, kiek daug nuveikta kelionėje valdiškais pinigais. Ir tikrai: rinkėjui tik belieka pačiam susidėlioti, kieno bendram labui Rokiškio rajono savivaldybė atrado Kiniją.


Lietuviai žino Harbiną

Lietuviai žino kelią į Harbiną – miestą, žmonių skaičiumi didesnį už visą Lietuvą: kas čia atkeliavo po 1861–1863 metų sukilimo, kas – po Pirmojo pasaulinio karo, kas bėgdamas iš Sibiro, kas – perlipo Kinijos sieną Savivaldybės biudžeto pinigais…
Harbinas – atšiaurus Šiaurės Rytų Kinijos kraštas. „Jau 35 metus sausio pradžioje čia vyksta pasaulinis ledo skulptūrų festivalis. Harbine įdomu apsilankyti iškart po Naujųjų, pasidžiaugti ledo skulptūrų magija…“ – teigia neoficialūs šaltiniai…


Rita Briedienė

Komentarai 14 komentarų

 1. ! parašė:

  BAIKIT GAL KRITIKUOTI. ŽMOGUS TIK AŠTUONIS MENESIUS TE DIRBA.

 2. Rimantas parašė:

  Taip ir nesupratau, ar blogai, kad savivaldybės politikai į užsienį važiuoja, ar blogai, kad su žurnaliste nesikalba? Aprimkit, žiū kiek pletkų iš neaiškių šaltinių prisirankiojot. Cielas straipsnis gavosi.

 3. Haha parašė:

  Žurnalistai trukdo dirbt 😀 klasikėlė…

 4. Klausimėlis parašė:

  Paskaičius toks įspūdis kad ta kažkokia Matelienė tik viena savivaldybėj viska žino. O jeigu rimtai,darbuotojai realybėje be valdžios nurodymų nieko nedaro.

 5. Munas parašė:

  ŽURNALIŪGOS KALČIAUSI!

 6. Platonas parašė:

  O kas čia negerai? Čia super, kad savivaldybės aukščiausi organai atstovaują mūsų kaimą tarptautiniu mastu, tik pristatant save, klausant kitų gali užsimegzti sąntykiai, ryšiai, verslo, kultūros ir t.t tebunie perka sliekus ar dar bala žino ką, juk gaminsim Rokiškį dirbs mūsų krašto žmonės ir t.t ka bezdėt per dienas savivaldybėje tokios kelionės tikrai gerai. Patys nieko neveikiat tik nesamonėm užsiiminėjat.

 7. Gaila, bet taip yra parašė:

  Teoriškai – labai gerai, praktiškai – visiškai nieko gero….

 8. Nora parašė:

  Tiesą sakant, daug triukšmo dėl nieko…

 9. sirgalius parašė:

  Įdomu kas čia rašo straipsnius? Puslapį administruoja E. Briedytės individuali įmonė “TEma”, bet ten nedirba nei vienas darbuotojas. O gal taip slepiami mokesčiai nuo valstybės?

 10. Avivaldybė parašė:

  Yra pavardė kas rašo. Ne slapivardis. Bet spaudima jai daryti reikia. Tegu neberašo arba nepasirašo.

 11. Violeta parašė:

  Jau skaičiau šitą šaršalą anksčiau,o dabar Meliūnas prieš 16min.vėl rašo tą patį,tai ar čia pakartotinė kelionė?Ar mįgavimąsis savimi?

 12. klausimėlis parašė:

  Rokiškis turi leidinį,, Gimtasis Rokiškis”, kuris informuoja apie rajono įvykius ,vadovų darbą ir pan.Taigi kažin, ar privaloma duoti interviu , teikti ataskaitas kiekvienam internetiniam kaimo gandonešiui, reziduojančiam kažkur už rajono ribų, neturinčiam aiškaus teisinio statuso.

 13. Atsakymėlis parašė:

  Kažin, ar nereikia jum šį rašinį nusiūsti Savivaldybių asociacijai? Tegu žino kaip dirba RGodeliausko vadovaujama savivaldybė. O „Spalio keliu” tegu parašo kas jį nupirko ir kieno giesmę betenką giedoti.

 14. spalis parašė:

  Tokių merų-,, nusikaltėlių” vykusių pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Kinijos liaudies draugystės su užsienio šalimis asociacijos bendradarbiavimo susitarimą , pasirašytą 2012m yra visas būrys . Kai kurie net po 2 kartus važiavo, su vicemerais ir pasirinkta komanda. Mažiau pavydo ir neišmanymo sklaidos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *