Šiandien, birželio 23 d., Kupiškio rajono savivaldybės taryba sprendė, ar atleisti Kupiškio kultūros centrą nuo Joninių šventės vietinės rinkliavos mokesčio. Neatleido.


Prašymas – atleisti nuo mokesčio

Kupiškio kultūros centras rajono Tarybai pateikė prašymą – atleisti nuo Joninių šventės vietinės rinkliavos mokesčio. Šventė planuojama šiandien, birželio 23 d., Uošvės liežuvio saloje.
Prašyme teigiama, jog karantino laikotarpiu įstaiga negalėjo organizuoti renginių, ir tai įtakojo jos pajamas. Tačiau atleidus Centrą nuo šio mokesčio, į Savivaldybės biudžetą nebūtų sumokėta 400 Eur. Nuo šio mokesčio jau yra atleisti nekomerciniai rajono biudžetinių įstaigų renginiai. Neatleisti tie, į kuriuos parduodami bilietai.


Kas tas fizinis asmuo?

Kaip paaiškėjo svarstant sprendimo projektą, vietinės rinkliavos mokestį už Joninių šventę jau sumokėjo fizinis asmuo. Anot Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Ingridos Bernatavičienės, leidimas šventei paruoštas, bet dar nepasirašytas: laukiama Tarybos sprendimo.
Į Tarybos nario Valentino Beinorio klausimą, kas yra tas fizinis asmuo, nebuvo atsakyta. Vicemeras Algirdas Notkus teigė, kad jis nesusijęs su renginio organizavimu, bet pavardės irgi nepasakė.
Anot vicemero, Kultūros centras nenorėjo pažeisti I. Bernatavičienės pasirašyto įsakymo, kuris Savivaldybės kultūros įmonėms nurodo nenaudoti biudžeto lėšų; todėl už renginį ir sumokėjo fizinis asmuo.


Kodėl Joninės komercinės?

Tarybos narys Egidijus Černius teiravosi, kodėl Joninės daromos komerciniu renginiu.
Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Redos Totorienės manymu, 3 Eur kainuojantys bilietai padės suskaičiuoti žiūrovus – jų kiekis renginiuose vis dar ribojamas.
– Bet skelbimas yra. Renginio dieną – 5 eurai, – replikavo meras Dainius Bardauskas.
– Negaliu tada pasakyti, kodėl renginio dieną 5 eurai, – sakė R. Totorienė.


Nuo rinkliavos mokesčio neatleido

Anot Tarybos nario Augenijaus Cesevičiaus, šis atvejis rodo, kaip (ko gero, turėta omenyje prastai, aut. past.) Kupiškio rajono savivaldybės administracija komunikuoja su Savivaldybės įstaigomis. Mero D. Bardausko manymu, čia atsiskleidė įstaigų komunikacijos su Savivaldybės administracija lygis (ko gero, turėta omenyje prastas, aut. past.).
Tarybos narys Paulius Pranckūnas pastebėjo:
– Jei mes atleidžiame juos nuo mokesčio, tai koks tikslas apskritai jiems rinkti pinigus?
Už atleidimą nuo mokesčio balsavo 9, prieš – 3, susilaikė – 8 rajono Tarybos nariai, tad Joninės nuo rinkliavos mokesčio neatleistos.


Ne rajono Tarybos reikalas…

Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė posėdyje nedalyvavo.
– Kodėl? – teiravomės jos.
– Todėl, kad manęs niekas nekvietė. Klausimą pateikė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, todėl aš nebuvau pakviesta.
– Posėdyje neviešintas asmuo, apmokėjęs rinkliavos mokestį. Kas tas asmuo?
– Aš negaliu pasakyti, nes yra Asmens duomenų apsaugos įstatymas.
– Sakykit, o kam atiteks pinigai už bilietus – kultūros centrui ar tam asmeniui, kuris sumokėjo 400 Eur?
– Pinigai atiteks Savivaldybei, nes mes turėjome sumokėti rinkliavos mokestį. Tai Kultūros centro komercinis renginys, bet daugiau pinigų ir nesitikime surinkti.
– O kaip susiklostė, kad už privatų asmenį prašymą grąžinti įmoką Tarybai rašo Kultūros centras?
– Mes visiškai neturime susirinkę pinigų, nes karantino metu nebuvo renginių. Nepažeidžiant teisės aktų, vadovaujantis Viešosios tvarkos nuostatais, Kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašu, renginių organizavimo tvarka įmoka padaryta privataus asmens lėšomis. Neįmokėję įmokos, mes nebūtume galėję organizuoti renginio. O kaip mums sumokėti neturint pinigų ir nepažeidžiant Savivaldybės administracijos vadovo įsakymo, kuris neleidžia naudoti biudžeto lėšų?
– Kažkaip keistai viskas gaunasi…
– Iš tiesų tai eiliniai darbiniai reikalai, kuriuos spręsti – ne Tarybos reikalas. Tereikėjo susėsti, aptarti – juk situacija visiems puikiai žinoma.
– Tai ar bus Kupiškyje Joninės?
– Taip. Leidimas išduotas ir, beje, pasirašytas birželio 22-osios data.
– Betgi posėdyje viešai buvo pasakyta, kad leidimas tik paruoštas, laukiama Tarybos sprendimo atleisti ar neatleisti nuo mokesčio…
– Nežinau, kodėl taip yra, bet to nekomentuosiu.
– Gerų Jums ir visiems Joninių!


Rita Briedienė