Visuomenės iniciatyva pradėtas tyrimas dėl kirtimų Šimonių girios biosferos poligone


Neleistinas laikas kirsti mišką

„Šokiruojantys kirtimai paukščių perėjimo metu juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių ir kitų retų paukščių buveinėje!
Saugomoje Šimonių girios biosferos poligono teritorijoje balandžio–birželio mėnesiais, kuomet paukščiai peri ir augina jauniklius, draudžiama kirsti mišką. Tačiau ribojimo dažnai nesilaikoma, nes baudos už taisyklių pažeidimą tesiekia vos 40 Eur. Štai prieš keletą dienų biosferos poligono gyventojai pastebėjo nelegaliai iškirstą mišką. Sklypo savininkai buvo nubausti, tačiau jau po dienos, kitoje pusėje keliuko, atsirado dar viena nauja kirtavietė“, – temainfo.lt atsiųstame laiške rašo Šimonių girios iniciatyvinė grupė, pridėjusi dar nuotraukų ir savo nuomonę – aplinkos apsauga Lietuvoje yra tik imituojama, bet realiai neveikia.
Šimoniečių laišką temainfo.lt paprašė pakomentuoti Valstybinė miškų tarnybos ir Aplinkos apsaugos ministerijos atstovų.


VMT ėmėsi tyrimo

„Pirmiausia informuojame, kad Valstybinė miškų tarnyba (VMT) šiuo metu atlieka tyrimą dėl minėto atvejo, todėl išsamesnį komentarą galėsime pateikti tik turėdami to tyrimo rezultatus. Remiantis pirmine informacija, buvo vykdomi miško kirtimai, nesilaikant visų reikalavimų. Miško kirtimui buvo išduotas leidimas ir jame nurodyta specialioji sąlyga, kad miško kirtimo darbus galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d., kai jau leidžiama vykdyti miško kirtimo darbus po paukščių perėjimo laikotarpio. Miško kirtimas galimai buvo vykdomas pažeidžiant šią nurodytą sąlygą, o už šio reikalavimo nesilaikymą ir anksčiau nurodyto termino pradėtus miško kirtimo darbus yra numatyta administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą“, – temainfo.lt informavo Aplinkos apsaugos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyr. specialistė Raimonda Karnackaitė.
Aplinkos apsaugos ministerija neturi duomenų apie Šimonių girioje 2019–2020 metais vykdytus kirtimus, pažeidžiančius teisės aktus ir už tai paskirtas baudas.
„Suprantama: žmonių rūpinimąsi gamta, miškais ir jų išsaugojimu visuomet vertiname teigiamai. Ne išimtis ir Šimonių girios iniciatyvinės grupės reiškiamas rūpestis dėl miško kirtimų galimai pažeidžiant miško kirtimo laiko apribojimus Šimonių girios biosferos poligone, – teigia strateginės komunikacijos skyriaus vyr. specialistė R. Karnackaitė.


Pagrindiniai kirtimai nebuvo vykdomi

Kaip teigia Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio vadovas Kęstutis Skvarnavičius, Rokiškio regioninio padalinio administruojami miškai Šimonių giros biosferos poligono teritorijoje užima 2 873,2 ha. Ūkinė veikla miškuose vykdoma vadovaujantis tai teritorijai galiojančiais teisės aktais. Kaip įpareigoja Šimonių girios biosferos poligono nuostatų 5.1 punktas, balandžio–birželio mėnesiais Rokiškio regioninio padalinio administruojamuose miškuose, patenkančiuose į Šimonių girios biosferos poligono teritoriją, pagrindiniai ir einamieji kirtimai nebuvo vykdyti.
„Valstybinių miškų urėdijos miškininkai nuolat rūpinasi, kaip išsaugoti Lietuvos miškus sveikus ir apsaugoti juos nuo pavojingų medžių kenkėjų. Vienas iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos uždavinių – užtikrinti patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų sanitarinę apsaugą. Laiku neatlikus kirtimų ir nepašalinus vėjovartų ir vėjolaužų, medžių kenkėjų židiniai plečiasi nuo apniktų ant sveikų“, – teigia K. Skvarnavičius


Kovo–balandžio mėnesiais – sanitariniai kirtimai

Anot Rokiškio regioninio padalinio vadovo, praėjusią žiemą nebuvo sniego, miške sumažėjo gruntinių vandenų lygis. Nusekę gruntiniai vandenys daro neigiamą įtaką medžių, ypač spygliuočių, atsparumui kenkėjams ir ligoms: spygliuočiai ginasi, žaizdas ir pakenkimus užpildami sakais, o jų kiekis labai priklauso nuo vandens. Per sausras ar nukritus gruntinių vandenų lygiui, spygliuočiai nepasigamina pakankamai sakų ir tampa pažeidžiami.
„Valstybinių miškų urėdijos miškininkai kasmet stebi eglynus, kad laiku pašalintų iš miško žalias vėjo nulaužtas ir išverstas egles bei šių kenkėjų šviežiai apniktas dar žalias egles. Ypatingas dėmesys yra skiriamas medynams, esantiems šalia ankstesniais metais buvusių židinių. Šiemet itin vėjuotais kovo–balandžio mėnesiais padalinio administruojamuose miškuose Šimonių girios biosferos poligono teritorijoje išversta ir išlaužyta 1 300 kub. metrų medžių. Būtent šių medžių likvidavimas vadovaujantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių nuostatomis vykdant sanitarinius kirtimus ir buvo atliekamas Rokiškio regioninio padalinio administruojamoje teritorijoje minimu laikotarpiu, kadangi tai vienintelis būdas apsaugoti sveikus medžius nuo kenkėjo ir neleisti jam plisti.


Parengė Rita Briedienė
Šimonių girios iniciatyvinės grupės nuotraukos