Kaip skelbia Anykščių rajono savivaldybė, kovo 17 d. Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė išvyksta į Didžiąją Britaniją dalyvauti Londone rengiamoje savaitės trukmės stažuotėje, kurią organizuoja Europos profesinio mokymo plėtros centras „Cedefop“, o vykdys  DB vyriausybės Švietimo departamentas Londone.  Stažuotės tema „Meistriškumo siekimas kiekvienam mokiniui: mokyklos vaidmens stiprinimas“.

Stažuotės dalyvių nacionalinę atranką vykdė Lietuvos švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF).

Pirmajame, administraciniame, etape buvo vertinama 150 paraiškų stažuotės dotacijai gauti. Remiantis ekspertų vertinimais bei programos paraiškų atrankos komisijos rekomendacijomis į antrąjį etapą buvo atrinkti 94 paraiškos teikėjai. ŠMPF direktoriaus įsakymu, dotacijos buvo skirtos 23 asmenims; dotacijos dydis – 1 192 eurų.

– Ko tikitės iš šios stažuotės? – klausėme Švietimo skyriaus vedėjos V. Dičiūnaitės.

– Pažintinio vizito-stažuotės tikslas –  įgyti naujų žinių apie tai, kaip tobulinti mokyklų veiklą, kokie  metodai galėtų būti veiksmingesni bendradarbiaujant mokykloms ir kitoms institucijoms lokaliu ir nacionaliniu lygmenimis, kaip pagerinti ugdymo kokybę. Darbo grupėje dalyvaus atstovai iš Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, Švedijos, Suomijos, Vengrijos ir Danijos. Tikiu, kad bus reikšminga pasikeisti gerąja patirtimi vizito tema, pagerinti gebėjimus ir įgūdžius, pasidalinti idėjomis ir naujovėmis, praktiškai susipažinti su keleto institucijų veikla, plėsti akiratį, įgyti daugiau kūrybiškumo ir lankstumo priimant sprendimus, – sakė ji.

„Cedefop” buvo įsteigtas 1975 m.; nuo1995 m. turi būstinę Salonikuose, Graikijoje. Jo personalas – apie 130 darbuotojų; biudžetas – 17 400 000 EUR.

„Cedefop” yra profesinio mokymo plėtrą Europos Sąjungoje (ES) skatinanti Europos agentūra. Ji atlieka politikos  analizes ir mokslinius tyrimus, padeda formuoti ir įgyvendinti Europos profesinio mokymo politiką ir yra pripažinta profesinio mokymo politinių ir mokslinių diskusijų dalyvė.

Centro valdybą sudaro ES valstybių narių vyriausybių, darbdavių, darbuotojų  ir Europos Komisijos atstovai.


temainfo.lt