Pradžia » Posts tagged"Salvinija Kalpokaitė"

Skausmo pilni vienkiemio poeto žodžiai

Išėjo trečioji poeto Jono Balaišio poezijos knyga „Skaudėjimo žodžiai“.

Brolių Keliuočių palikimo studijų centro sukakčiai – rokiškėnų NVO forumas

Paminėtas Rokiškio Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro veiklos 10-metis.