Reklama▾

Tarmiška knyga išliks įdomi ir po daugelio metų

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos Didžioji salė tapo per maža lapkričio 22-osios bibliotekininkų renginiui: į kelių valandų pasibuvimą, kuriame kalbėta apie žurnalistės Eugenijos Urbonienės tą pačią dieną iš leidyklos parvežtą knygą „Užupečkio paveikslaliai“ prisirinko tiek žmonių, jog daugelis atviravo: „Nesitikėjau…“

O ko jau čia nesitikėti? Vien rėmėjų kiek! Buvęs rajono meras, savivaldybės tarybos narys Leonas Apšega, Kupiškio socialinės globos namų direktorius Dainius Bardauskas, verslininkas Povilas Gurklys, Seimo narys Sergejus Jovaiša, Kupiškio rajono tarybos narys Albinas Vaižmužis, UAB „Velseka“ direktorius Aidas Rudinskas. Ne visi jų atėjo, dauguma.

Kaip sakė bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė, niekas paramos neatsakė: gal todėl, kad visi Eugeniją pažįsta, gerbia ją, myli, o gal todėl, kad ir ji niekada niekam nėra atsisakiusi padėti: yra suredagavusi, savivaldybės, bibliotekos, muziejaus ir privačiai leistų per 40 knygų.

Susirinko ir Kupiškio kultūros centro folklorinio ansamblio „Kupkėmis“, vadovaujamo Almos Pustovaitienės, nariai, sveikintojai dainomis ir muzikomis, – beveik dvi dešimtys žmonių.

O kur dar jaunieji dailininkai, kurių grafikos darbais iliustruoti „Užupečkio paveikslaliai“? Į knygą patekusių darbų autorių – bent 40. Tai Anykščių kūrybos ir dailės, Panevėžio Vytauto Mikalausko, Kupiškio meno mokyklų, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Subačiaus gimnazijų auklėtiniai. Visi jie dalyvavo kupiškėnių dailės mokytojų Rimos Kalinkienės ir Ritos Lastauskienės praėjusią vasarą surengtoje respublikinėje parodoje „Tarp kalnalių ir upėlių“, skirtoje pagerbti žymaus Lietuvos grafiko Eduardo Jurėno 90-mečiui, į žmones išėjusio iš Plundakų kaimo. Kiek jo knygų iliustruota! Antano Vienuolio, Žemaitės, Antono Čechovo, Balio Sruogos, Juozo Paukštelio, Vytauto Petkevičiaus, Petro Cvirkos. Be to, dailininko dukra Salvija Kupiškio meno mokyklai padovanojo per 60 tėvo knygų – kaip jis ir norėjęs. Konkursas tapo ir padėka šviesios atminties dailininkui, pedagogui: šalies moksleiviai tapė kupiškėnės Uršulės Tamošiūnaitės poemos „Dainuška apė Kupiškį“ motyvais; 150 darbų buvo atrinkta parodai.

Argi ne simboliška? Vaikų geriausi darbai tapo knygos iliustracijomis. Taip ir norisi kiekvieną aprašyti, betgi geriausia jas pamatyti: iliustracijomis papuoštos bibliotekos Didžiosios salės sienos.

Žurnalistas, istorikas, visuomenininkas ir knygų leidėjas Vidmantas Jankauskas neatvyko. Net ir jam nesant susirinkusieji jam plojo katučių už puikų knygos viršelį: jame jis skoningai sujungė Agnės Ribokaitės ir Dovilės Levonaitės darbus. O pačiame viršuje – Kupiškis ir jo bažnyčia. Svarbiau ir reikšmingiau nieko ir būti negali.

Ir Kupiškio rajono literatų klubas susirinko sveikinti E.Urbonienės. Klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė papasakojo ir apie savo didžiulį indėlį knygon: į kompiuterį ji perkėlė visus 33 tarmiškus „Paveikslalius“.

Knygos autorę sveikino dukra Kristina su savo abiem mergaitėmis, ir brolis Kazys Stančikas; kolegos žurnalistai, kaimynai, mokytojai , muziejininkai. Kupiškio krašto muziejaus direktorė Violeta Aleknienė ir istorikė Aušra Jonušytė E.Urbonienei padovanojo jos pačios redaguotą neseniai pasirodžiusį leidinį „Kupiškėnų klėtys ir klėtelės. Tai – bene 18-a A.Jonušytės parengta knyga.

Ir miestelėnų prisirinko. Kas neatėjo iki renginio pradžios, tam nebeliko laisvos vietos atsisėsti, todėl stovėjo ir šypsojosi klausydamiesi šmaikščių „Užupečkio paveikslalių“ ištraukų, kurias skaitė visuomenininkė Danutė Petrušauskienė, bibliotekininkė Daivutė Smičienė, aktorius Romualdas Gudas. Kaip sakė pirmoji knygos recenzentė mokytoja Eugenija Katauskienė, ši knyga – tarsi mažų paveikslėlių kino juosta: čia daug ir meniškų dalykų, ir dokumentikos. Ir dar ji sakė, jog net po 1000 metų ji bus vertinga, nes žmonėms visada bus įdomu žinoti, kokia kalba kalbėjo jų proprosenių proproseniai.

Atėjo į renginį ir meras Jonas Jarutis. Knygos autorei įteikęs didžiulę gėlių puokštę, jis apdovanojo ją ir garbės raštu už sąžiningai eitas žurnalisto pareigas, už suredaguotus leidinius ir už knygą „Užupečkio paveikslaliai“.

– Kaip pati jautiesi knygą išleidusi? –E.Urbonienės klausė renginio vedėja L.Matiukaitė.

– Kaip aklai vištai grūdas, – juokavo knygos autorė.

Ji pasidalino prisiminimais: istorijas tarmiškai ji rašiusi 2003-2008 metais, su rubrika „Užupečkio istorijos“ jas spausdino Almanto Briedžio tuomet leistas laikraštis „Kupiškio žinios“, ir štai – knyga. Ir nors „Užupečkio paveikslaliai“ išėjo tik 500 egz. tiražu, jų užteks visoms rajono bibliotekoms ir asmeninėms kolekcijoms.

E.Urbonienės knyga lyg ir užbaigė Tarmių metus, vainikavo Kupiškio viešosios bibliotekos beveik visus 2013-uosius trukusį projektą „Kupiškėniški vaizdeliai“.

Temos inform.

Emilijos Briedytės nuotr.

Rašiniai panašia tema:
Morgas kroštas – morgas roštas
Kaimo švenšių išmonės
Konferencija „Taip kalbėjo mūsų senoliai“
Salomestyje – kupiškėnų tarmas lobiai
Ir kupiškėnai tarmių metams išleido knygą