Aukštupėnų bendruomenės projektas sukūrė jaukią aplinką aktyviam poilsiui ir kultūrinei veiklai

2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Kupiškio rajono Aukštupėnų kaimo bendruomenė vykdo projektą „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS AUKŠTUPĖNŲ KAIME“. Paraiškos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-7-3-2020.
Projektas teiktas pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”.

Projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomenių, puoselėti kaimo kraštovaizdį, didinti vietovės patrauklumą sutvarkant viešąją erdvę ir sudarant sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui Aukštupėnų kaime.

Įgyvendinant projektą sutvarkyta viešoji erdvė: pastatyta nauja pavėsinė ir nupirktas lauko biotualetas, įsigyta statybinių medžiagų pamatams įrengti.
Paramos suma iki 12 277 Eur gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Prie projekto įgyvendinimo piniginėmis lėšomis prisideda Kupiškio rajono savivaldybės administracija, bendruomenės nariai bei Gindvilių kaimo bendruomenė, savanoriškais darbais prisidėjusi statant pavėsinės pamatus.

 


Aukštupėnų bendruomenės inf.

Užsk. nr. A20-39