Meras Dainius Bardauskas sveikina gynėjus, karius, savanorius ir šaulius

Gerbiami laisvės gynėjai, kariai, savanoriai, šauliai!

Savanorių būriai, ginklu gynę atgimusią valstybę 1918-aisiais, išaugo į modernią šių dienų kariuomenę. Esate patriotiškumo, veržlumo, pareigingumo pavyzdys mūsų visuomenei. Jūsų pasiryžimas ginti Tėvynę įkvepia mus branginti ir saugoti tai, kas iškovota, gyventi vadovaujantis amžinosiomis vertybėmis.

Sveikinu Jus Lietuvos kariuomenės dienos proga ir linkiu stiprybės siekiant kilnių tikslų, geros sveikatos ir ryžto tarnaujant Tėvynės labui.


Dainius BARDAUSKAS
Kupiškio rajono savivaldybės meras


Užsk. nr. A20-40