Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje daugiausia bedarbių, turinčių profesinį išsilavinimą


Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus Jaunimo darbo centre gali lankytis visi jaunuoliai. Ir nesvarbu, ar jie registruoti Užimtumo tarnyboje, ar ne.


Patars renkantis profesiją

„Reikia mokėti domėtis“, – skelbdavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio „Karjeros mugės“ organizatoriai.
Jau dveji metai mugė nevyksta. Vis dėlto renkantis profesiją konsultantu išlieka Užimtumo tarnyba. Kaip temainfo.lt sakė šios tarnybos Rokiškio skyriaus vedėja Dalia Starkuvienė, skyriaus Jaunimo darbo centre gali lankytis visi jaunuoliai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Užimtumo tarnyboje, ar ne.
Jaunimo darbo centro konsultantas, atsižvelgdamas į asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius, patars renkantis profesiją, planuojant karjerą. Čia yra visa rajono informacija apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje, paklausiausias profesijas rajone ir šalyje.


Jaunimui tarpininkaujama įdarbinant

Tie jaunuoliai, kurie jau turi diplomą, bet negauna darbo, Jaunimo darbo centre sužinos apie profesinio mokymosi bei persikvalifikavimo galimybes ir sąlygas.
Jaunimui tarpininkaujama įsidarbinant, jis supažindinamas su darbo paieškos būdais ir metodais, sudarant Individualų užimtumo veiklos planą: įvertinus galimybes konkuruoti darbo rinkoje bei pačios darbo rinkos poreikius, suplanuojami veiksmai, padedantys įsidarbinti.
– Kviečiame jaunuolius apsilankyti Jaunimo darbo centre, žinoma, jau pasibaigus karantinui ir atnaujinus kontaktinį aptarnavimą, – kviečia vedėja D. Starkuvienė.

Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus vedėja Dalia Starkuvienė


Ar daug diplomuotų bedarbių?

Ar daug šiuo metu jaunų bedarbių?
– Balandžio 1-ąją darbo ieškojo 554 jaunuoliai iki 29 metų, 351 jų – jaunesni nei 25-erių. Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus vedėjos pateiktais duomenimis, visų skyriuje bedarbio statusu registruotų žmonių aukštąjį išsilavinimą turi įgiję 8,6 proc., aukštąjį universitetinį – 5,2 proc., aukštąjį koleginį – 3,4 proc., aukštesnįjį – dešimtadalis, profesinį – 43,6 proc., nėra įgiję jokios kvalifikacijos – 37,4 proc.


Per karantiną bedarbystė didėja

Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje registruoti 3 368 darbo ieškantieji, kuriems suteiktas bedarbio statusas. Tarp jų – 1 578 moterys ir 1 790 vyrų.
Ar smarkiai padidėjo bedarbystė per karantiną?
– Skaičiuojant nuo pirmo karantino, nedarbo lygis Rokiškio rajone ženkliai išaugo: 2020 m. sausio 1 d. nedarbas siekė 12,8 proc., liepos 1 d. jau buvo 17,2 proc., o metų pabaigoje – 21,7 proc. 2020-ųjų vidutinis metinis nedarbo lygis Rokiškio rajone siekė 17,7 proc. ir buvo 5,7 procentinio punkto aukštesnis nei 2019 metais (12 proc.).
Koks nedarbas šiuo metu?
– Balandžio 1 d. bendras nedarbo lygis Rokiškio rajone siekia 20,2 proc.: moterų– 19,8 proc., vyrų – 20,5 proc., jaunimo iki 29 m. – 12,2 proc., asmenų, vyresnių nei 50 metų, – 23,3 proc. Bendras nedarbo lygis šalyje balandžio pradžioje siekė 15,1 proc., – sakė D. Starkuvienė.


Laisvų darbo vietų mažėjo beveik visose srityse

Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus duomenimis, Rokiškio rajono įmonių, sustabdžiusių veiklą ir pirmo, ir antro karantino laikotarpiu, skaičius labai panašus – apie 200. Per antrą karantiną apie 1 000 rajono darbuotojų buvo ar dar tebėra prastovose.
Kaip karantinas įtakojo įsidarbinimo galimybes?
– Laisvų darbo vietų mažėjo beveik visose srityse, išskyrus transporto ir saugojimo, administracines ir aptarnavimo veiklas. Šiemet mažėja ir laisvų darbo vietų, kurias registruoja įmonės darbui užsienyje. Per 2020-ųjų pirmą ketvirtį buvo užregistruotos 525 laisvos darbo vietos, o per šių metų tą patį laikotarpį – 367, arba tik 30 proc. mažiau nei pernai. Sunkiau laisvas darbo vietas užpildyti – dalis darbo ieškančiųjų atsargiai vertina užsikrėtimo COVID-19 rizikas įsidarbinus, sunkiau priima darbo pasiūlymus, – sakė D. Starkuvienė.


Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims

Daugiau nei įprastai darbdavių kreipiasi dėl valstybės paramos ir pagalbos karantino laikotarpiu.
Ar daug rokiškėnų, savarankiškai dirbančių, gauna karantino pašalpą?
– Balandžio pradžioje išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims mokama 384 Rokiškio miesto ir rajono gyventojams, – informavo D. Starkuvienė.
Kokiam specialistui nesunku Rokiškyje susirasti darbą?
Anot Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus vedėjos, darbo Rokiškio rajone yra metalo apdirbėjams, statybininkams, mechanizatoriams, virėjams, siuvėjams, mėsininkams bei vairuotojams, turintiems C, CE kategorijų vairuotojų pažymėjimus.


Rokiškio jaunimas yra aktyvus ir žingeidus naujovėms

Didžiausio susidomėjimo ir asmeninio įsitraukimo sulaukia Profesinio mokymo ir Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės. Profesinio mokymo priemonę renkasi Užimtumo tarnyboje registruoti jaunuoliai, norintys įgyti naują kvalifikaciją ar papildomą kompetenciją prie turimos kvalifikacijos.
– Rokiškio jaunimas yra aktyvus ir žingeidus naujovėms, noriai lavinantis skaitmeninius įgūdžius, aktualius šiandienos darbo rinkoje. Jauni žmonės dalyvauja nuotoliniuose mokymuose, kuriuos siūlo Užimtumo tarnyba, bendradarbiaujanti su pasauline korporacija Microsoft. Savarankiško užimtumo rėmimo priemonė taip pat labai populiari jaunuolių tarpe – tai Užimtumo tarnybos teikiama finansinė parama įsteigiant sau darbo vietą. Čia turime ne vieną sėkmės istoriją. Per 2020-uosius šia priemone pasinaudojo 13 rajono jaunų žmonių. 2021-ųjų pradžioje Užimtumo tarnybai paskelbus savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursą, finansavimas buvo suteiktas dar 14 jaunuolių, – teigia D. Starkuvienė.


Klientai gauna visas paslaugas kaip ir įprastomis sąlygomis

Kelerius metus Užimtumo tarnyba bendravo su Rokiškio verslo klubu. Ar bendradarbiavimas tęsiasi? Anot Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus vadovės, su rajono verslininkų asociacija „Rokiškio verslo klubas“ bendradarbiaujama iki šiol.
– Klubui esame dėkingi už bendradarbiavimą, domėjimąsi mūsų paslaugomis. Šiuo karantino laikotarpiu gyvų susitikimų nevykdome, bet bendraujame nuotoliniu būdu. Du asociacijos nariai yra rajono Vietinių užimtumo iniciatyvų atrankos komisijos nariai ir aktyviai mums talkina, – sakė vedėja.

Šiuo metu ir klientai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu – internetu ir telefonu.
Anot D. Starkuvienės, nuotolinis aptarnavimas buvo iššūkis pirmo karantino metu – tai buvo visiškai nauja patirtis. Šiuo metu darbuotojai jau yra įpratę taip dirbti, ir klientai gauna visas paslaugas kaip ir įprastomis sąlygomis.


temainfo.lt